Tijdschrift 2016 2
Editoriaal De Voorzitter
blz. 49
2016/2
DEMURENSPREKEN nieuwsbrief (3) Lieve Saterdag
blz. 50 - 60 (11)
2016/2
Art. 1
De Vierschaar in Londerzeel XV Marcel Slachmuylders
blz. 61 - 68 (8)
2016/2
Art. 2
Mijmeren bij 1940-45 (7) Alfred Van Schel
blz. 69 - 73 (5)
2016/2
Art. 3
Pater Alfons Hulsboch, Scheutist Jean-Pierre Hulsbosch
blz. 74 - 78 (5)
2016/2
Art. 4
Hoe noem(d)en wij mekaar ? (54)
Over familienamen
Huysmans, Roelants, Schampaert, De Keersmaecker/Keersmaeckers
Alfred Van Schel
blz. 79 - 84 (6)
2016/2
Art. 5
Aloïs Pas, gewond en krijgsgevangen Wim Pas
blz. 85 - 95 (4)
2016/2
Art. 6
Uitgave Boek : Aloïs Pas, NAAR DEN OORLOG, Herinneringen 1914-1915 van een Londerzeelse karabinier te velde, gewond en krijgsgevangen Wim Pas
blz. 96 (1)
2016/2