A R C H I E F

Momenteel wordt er nog druk gewerkt aan het organiseren van het archief.
Zo vlug als mogelijk komt er een volledig nieuwe catalogus beschikbaar van de ganse verzameling.

Wij verontschuldigen ons voor de overlast en zullen alles in het werk stellen om
u zo goed als mogelijk tijdens de zitdagen te helpen bij uw opzoekingen.