Boek: Alois Pas "NAAR DEN OORLOG"

Herinneringen 1914-1915 van een Londerzeelse karabinier te velde, gewond en krijgsgevangen

Het boek is verkrijgbaar in de Bib van Londerzeel, Molenstraat 5, parking Colruyt en Aldi

Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel - Lokaal : achteraan in de Bib

Elke 1ste en 3de zaterdag van de maand van 9 - 11u45

Ook op afspraak andere zaterdagen

Contact : fons.m@scarlet.be
- tel: 052 30 00 08

Prijs : 30 €

Leden en nieuwe leden - Prijs : 25 €