Geschiedenis van Malderen

Net als Steenhuffel lag Malderen op de vermoedelijke oude heirbaan van Asse naar Antwerpen ( zie Steenhuffel ) . Malderen vormde een parochie met Opdorp tot in 1732 . Malderen is de bakermat van het geslacht Marselaere. De familie Marselaere bouwde begin  14de eeuw de Quadenmolen, vermoedelijk in 1314 . In 1381 bouwde Jan van Marselaere de Coevoetmolen op de kleine Molenbeek , die de grens tussen Malderen en Londerzeel vormt. In 1757 liet Arnulf van Nuffel , heer van Marselaere , op de andere oever van de Coevoet de smoutmolen oprichten. Het kasteel Marselaere werd in 1831 afgebroken . De notities van Adriaen van Marselaer  geven aanleiding tot de herziening van de geschiedenis van het Hof van Marselaer . Dit leengoed besloeg 36 bunders . Marselaere en Groenhoven waren kleine heerlijkheden die moesten leven van de Grote en de Kleine Molenbeek. Een proces over waterrechten leert veel over de verhouding tussen het Hof te Melis op Lippelo en de parochie  Malderen ligt op de grens van het Land van Dendermonde en het hertogdom Brabant . Malderen heeft fel geleden van de Geuzen.

De driebeukige Sint-Amandskerk met een laatgotisch koor uit 1456  werd groetendeels vernield in de geuzentijd , en in 1786 aangepast en vergroot in classicistische stijl. De preekstoel is versierd met beeldhouwwerk Sint-Amand en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans ( 18de eeuw ). Bezienswaardig zijn het hoofdaltaar van 1782 , de biechtstoelen , de doopvont en het doksaal.
Het orgel werd in 1774 aangekocht bij Egidius Frans van Peteghem . François Loret restaureerde het in 1874 . Onlangs kreeg het een nieuwe beurt en nu is het volledig in orde. De kerk bezit verscheidene kunstschatten . Het oude Hof ten Broke groeide uit tot erfelijk laathof met kasteel Groenhoven. Tegenwoordig bezit het nog een mooie Engelse tuin met waterpartij. Het oude kasteel is vervangen door een wit neoclassicistisch gebouw met een Frans dak en ronde vensters. Een paar jaar terug liet de eigenaar het kasteel grondig verbouwen  zodat het idyllische karakter compleet verloren ging. De oude Heidemolen  waaide in 1990 omver . Hij werd in 1994-1995 herbouwd.