Geschiedenis van Steenhuffel

Steenhuffel en Malderen liggen vermoedelijk op de oude heirbaan van Asse over Hellegat Niel , aan de overgang van de Rupel , richting het Steen  in Antwerpen. Op deze weg sloot de baan van Sint-Gillis Dendermonde  , een Merovingische site , aan in Malderen. Later vinden wij een hoofdweg van Aalst over Merchtem , Steenhuffel,Londerzeel naar Mechelen. Van Londerzeel loopt een weg richting Briel , tussen Sint-Amands  en Buggenhout . ( De Briel is de oude Scheldehaven in onze streek .)
In de 14de en 15de eeuw was de familie Boechout eigenaar van Diepensteyn. Einde 17de eeuw werd Diepensteyn tot graafschap verheven onder de familie van Maldeghem. De familie werd niet in de crypte begraven. De grondradar vond immers geen holtes onder de kerk. Begin 12de eeuw was de parochie van Steenhuffelal zelfstandig. De abt van Affligem had het begevingsrecht , de tienden gingen voor tweederden naar de heer en de pastoor kreeg de rest.
Het dorp ligt op de grens met het Land van Dendermonde . Feodaal was het een kluwen  , omdat de heren van het huis van Grimbergen verwant waren met die van Dendermonde , kasteleinen van Gent. Steenhuffel heeft erg geleden van de Geuzen.

De Sint-Genovevakerk is een 15de-eeuwse gotische kerk op romaanse basis. De geveltoren werd omgebouwd tot vieringtoren bij uitbreiding van het kerkschip in 1826-1913. De kerk kreeg toen een eclectische gevel. In 1992 werd  bij een grondige restauratie het schip tot zijn lengte van 1826 gereduceerd en architect Gerrit De Pauw ontwierp een nieuwe gevel.
De kerk bezit twee beroemde glas-in-loodramen : Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, (1535) en Heilige Drievuldigheid  ( 1552 ) , een geschenk van de familie Almaras. Ze zijn dringend aan restauratie toe . Uit de notities van onze Adriaen ( van Marselaer ) kan afgeleid worden dat de kerk van Steenhuffel ooit door andere heren gefinancierd werd. Ook in het visitatieverslag  van 1577 is er geen sprake van deze bijzondere ramen. Waarschijnlijk moeten de verwanten van de Glymes beschouwd worden als belangrijke sponsors. De kerk bezit nog andere kunstschatten , zoals het altaar van Sint-Genoveva. De eigenaar heeft het Kasteelke  in zijn vroegere glorie hersteld . Het is nu een waterburcht met stoeterij.Alle gebouwen staan op de oorspronkelijke funderingen.

Archeologische opgravingen hebben het geindentificeerd als de grote waterburcht Diepensteyn gebouwd door de Boechouts , tak Meise. In 1516  werd Diepensteyn eigendom  van Alvaro Almara en anna van Boechout-Boelare. De recent gerestaureerde Diepensteynmolen staat op de Grote Molenbeek , die dwars doorheen het kasteeldomein vloeit. In Nieuw Diepensteyn richting Malderen komen we het 18de –eeuwse Keeshof  tegen , het eerste stenen huis van Steenhuffel .  Stroomopwaarts de Molenbeek  op de grens met Merchtem staat de watermolen van Marselaere . Aansluitend hierop bij de grens met Merchtem moet het Ridderhof van Marselaer gestaan hebben. Het verdween rond 1500 maar werd omstandig beschreven door Adriaen van Marselaer . In het Zuiden treffen we de Robbroekhoeve aan. De oude Brandewijnhoeve en het Hof ter Trappen sluiten de rij.