Welkom ------------------------------------------------------------------------------------------------------ webdesign by © Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel vzw

>>>>> SPECIAAL ARTIKEL ! The motives of Vesalius'pilgrimage to Jerusalem. Autors Jozef Verheyden and Frans Vranckaert.
Correspondening author en copyright: Ir.J. Verheyden, Van Schoonbekestraat 113, B2018 Antwerp - Email = Jozef.verheyden1@gmail.com
Telefonisch contact: GSM 0470 381 152 Email = fransvranckaert@gmail.com

Soldaten en burgers uit Londerzeel in de Groote Oorlog 1914 - 1918 : Nieuwe website van Joris Sarens !

Op de pagina Laatste Nieuws vindt u onze laatste berichten i.v.m. onze kring.

Langs Kalender kan je de lijst van zaterdag-zitdagen en eventueel andere evenementen vinden.

GHKLonderzeel v.z.w. heeft een eigen driemaandelijks Tijdschrift. Wie dit graag wil ontvangen kan zich hiervoor inschrijven door aanklikken van Inschrijven op Tijdschrift .

De pagina Geschiedenis, waarbij we inzoomen op de geschiedenis van onze fusiegemeente en van onze heemkring.

Speciale aandacht vraagt de Kroniek van Londerzeel.

Een bijzondere aandacht werd besteed aan Genealogie met vele naslagwerken, digitale klappers en bewerkingen. In Dender en Dijle, met de bijdragen van Luc Annaert kan je als stamboomonderzoeker op een zeer gebruiksvriendelijke manier heel wat informatie terugvinden over je familienaam en eventueel hierdoor een link zien naar andere gemeenten.

In Archief is de volledige lijst te vinden van het Archief van de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel vzw. Verder zijn er boeken geschiedenis en allerlei wetenswaardigheden alsook tijdschriften van andere Heemkringen. Uiteraard werd ook de rubriek Tijdschrift sterk uitgebreid. Een chronologische lijst van alle artikels verschenen in ons Tijdschrift vanaf 1986 ! Het is tevens mogelijk bestellingen te doen van oude Tijdschriften en zelfs aparte artikels. Tenslotte zijn de Uitgaven in onze GHKL bibliotheek steeds pareltjes van de noeste arbeid van onze medewerkers en verdienen ze zeker Uw aandacht en/of aankoop.

Wij geven ook info over de Uitgaven van Anderen die zeker de moeite waard zijn om een kijkje te nemen.

De rubriek Links geeft een verzameling van "Genealogen & genealogiën", "Software voor Stamboom", "Heemkundige kringen", "Links naar genealogische informatie", "Koepelorganisaties", "Cultuur, natuur, actualiteit en erfgoed", "Diversen". Vind je niet wat je zoekt, twijfel dan niet om met ons contact op te nemen, of even langs te komen op onze zitdagen in de bibliotheek.

Als laatste kan je berichten/meldingen sturen naar de Webbeheerder. Dit is een beveiligde Email waar je eerst moet bevestigen dat je geen robot/machine bent en antwoorden/aanduiden wat er gevraagd wordt en laten verifiëren alvorens je het bericht kan versturen.