NAAR DEN OORLOG

Aloïs Pas
NAAR DEN OORLOG
Herinneringen 1914-1915 van een Londerzeelse karabinier te velde,
gewond en krijgsgevangen

In het tijdschrift van de Geschiedkundige en Heemkundige Kring van Londerzeel en in 't Ridderke, het tijdschrift van Hoembeka van de heemkundige kring van Hombeek en in de Klaroen van de Oud-Strijders van Londerzeel verschenen reeds enkele uittreksels uit het verslag dat Aloïs Pas naliet over zijn ervaringen als karabinier bij het begin van de Eerste Wereldoorlog.
Het is een boeiend verhaal van de roerige dagen voor het uitbreken van de oorlog, over zijn schijnbaar doelloze tocht vanaf 3 augustus 1914 doorheen de provincies Brabant en Antwerpen die eindigt op het slagveld van Schiplaken waar hij op 26 augustus zwaar wordt verwond en gevangen genomen; over zijn verblijf in de hospitalen van Haacht en Brussel en zijn reis naar en zijn verblijf in het lazaret van het kamp van Soltau. Het verhaal wordt afgesloten met zijn blijde terugkeer in zijn geboortedorp Londerzeel op 17 augustus 1915.

Weldra verschijnen de Herinneringen met het boeiend verhaal van Aloïs Pas integraal in boekvorm!
De Herinneringen worden aangevuld met een beknopte levensschets van de auteur, een tijdslijn van het begin van de oorlog, een schets van de toestand in Londerzeel tijdens de eerste oorlogsmaanden en een beschrijving van de slag van Schiplaken. Het boek bevat eveneens informatie over het veldhospitaal in het noviciaat van de ursulinen in Haacht en over het kamp en het lazaret van Soltau, diep in Duitsland, waar hij finaal zal terecht komen en er o.m. de oorlogsgijzelaars van Londerzeel zal ontmoeten.

De uitgave kwam tot stand op initiatief van de nazaten van Aloïs Pas en van Wim Pas, voorzitter van de Erfgoedvereniging De Gulden Roos vzw en met de enthousiaste medewerking van Fons Moeyersons van de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel. Medewerking werd eveneens verleend door de heemkundige kringen van Londerzeel, Boortmeerbeek, Haacht, Hombeek, Lebbeke, Meise, Tervuren en Zemst en door de Verenigde Oud-strijders en Oud-soldaten Londerzeel. De editie en de randactiviteiten werden mede mogelijk gemaakt door de projectsubsidie die door de provincie Vlaams-Brabant werd toegekend.

Technische fiche :
Circa 216 pagina's op satijnmat kunstdrukpapier 150 g, formaat 290 x 240 mm. Ingebonden in linnenband met blinddruk en kapitaaltjes en met een stofwikkel in kleurendruk. Rijkelijk geïllustreerd met kaarten, prentkaarten, foto's, oude documenten, tekeningen en met een losbladige kaart van de helletocht, met tijdslijn. De talrijke illustraties maken de lectuur extra aantrekkelijk en leerrijk.
U kan nu reeds voorintekenen door overschrijving van 25 euro, i.p.v. 30 euro, op rekening BE11 0682 2011 4548 van vzw De Gulden Roos, 1860 Meise.
Afhalen kan na de presentatie op 10 september waarop de voorintekenaars worden uitgenodigd en tijdens de periodieke zitdagen van de GHK Londerzeel in de bibliotheek van Londerzeel. Wenst u dat het boek u wordt toegestuurd? Gelieve dan 5 euro extra te storten.
Voor verdere informatie kan u terecht bij wim-pas@scarlet.be.

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

Vesalius Incognitus

Vesalius Incognitus, Incognito in Lippelo
De Belgische Consul Theo Dirix nam contact met Jozef Verheyden in maart i.v.m. zijn artikel over "Vesalius Incognitus, Incognito in Lippelo". Dit was de aanleiding voor een nieuw boek onder deze titel. Basisarchieven waren reeds gedeeltelijk beschikbaar.
Wij krijgen een bijgesteld verhaal over Vesalius, niet dat van de "grote geschiedenis", maar van de mens Vesalius, zijn leven in de troebele 16e eeuw, gekruid met geluk en tegenslag.

 

 

 

Gegevens over het boek: formaat A4 - gelijmd - vierkleurenkaft van 300gr
30 illustraties, ook in kleur - 120 blz. op wit papier van 120 gr.
Te bestellen door overschrijving
op rekening IBAN: BE16 7440 5125 3274 (met omschrijving "Vesalius")
Kostprijs € 20,00 en verzendingkost € 5,00
Vanaf nu kan men het boek afhalen en kopen tijdens de "zitdagen" van de heemkring in de bibliotheek van Londerzeel, Molenstraat 5, iedere 1ste en 3de ziaterdag van 9 tot 11u 45.
Na afspraak kan het ook op andere zaterdagen en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 u.
Voor inlichtingen fons.m@scarlet.be

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

Molens van Londerzeel

Naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel komt er een uitgave van een boek over de molens van Londerzeel. Dit werk is een bundeling van alle artikels die in de voorbije jaren in het tijdschrift zijn verschenen, aangevuld met nieuwe gegevens.
Het werk is niet voltooid, want het opzoekingswerk van vele geschiedkundigen brengt ons nieuwe en soms tegenstrijdige gegevens. Deze geschiedenis van onze molens geeft een overzicht van wat we heden weten.
A4 formaat - 112 blz. in kleurendruk - Een honderdtal afbeeldingen, waarvan 90 foto's.
Verkoopprijs: € 19 voor leden - € 24 voor niet-leden .

 

 

 

Te bestellen door overschrijving
op rekening BE06 4380 1327 0122 (met omschrijving "Molens")
Kostprijs verzendingkost € 4,00
Vanaf nu kan men het boek afhalen en kopen tijdens de "zitdagen" van de heemkring in de bibliotheek van Londerzeel, Molenstraat 5, iedere 1ste en 3de ziaterdag van 9 tot 11u 45.
Na afspraak kan het ook op andere zaterdagen en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 u. Voor inlichtingen fons.m@scarlet.be

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

Londerzeel en Omgeving 1700 - 1725

In 1725 publiceerde Cornelius Van Gestel de godsdienstige en wereldlijke geschiedenis van het aartsbisdom Mechelen. Daarin beschreef hij steden en dorpen, kerken en kloosters, kastelen en vestingen zoals ze gestaan en gelegen waren omstreeks 1700 tot 1725.
Leo Bogaerts en Alfred Van Schel vertaalden en bewerkten de teksten over Londerzeel en ruime omgeving ( in volgorde: Malderen, Steenhuffel, Ramsdonk, Kapelle-op-den-Bos, Wolvertem, Liezele, Lippelo, Meise, Meuzegem, Buggenhout, Merchtem, Opwijk, Puurs, Willebroek, Ruisbroek, Blaasveld, Heffen, Leest, Hombeek, Humbeek en Zemst) Overvloedig geillustreerd met afbeeldingen, wapenschilden en vergelijkende teksten.

 

 

 

Te bestellen door overschrijving
op rekening 438 - 0132701 - 22 (met omschrijving 'Lond. en Omg. ")
Kostprijs € 25,00 en verzendingkost € 8,00 ( in beschermde verpakking)
Vanaf nu kan men het boek afhalen en kopen tijdens de "zitdagen" van de heemkring in de bibliotheek van Londerzeel, Molenstraat 5, iedere 1ste en 3de ziaterdag van 9 tot 11u 45.
Na afspraak kan het ook op andere zaterdagen en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 u. Voor inlichtingen fons.m@scarlet.be

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

De Lange Noveen

Jan Van de Rijck - December 2005 - WD: D/2005/8302/1. - "het denken, doen en laten te Londerzeel in de jaren 1936 tot en met 1944" – 160 blz.

Het boekje kan besteld worden door overschrijving op rek. 438-0132701-22
- € 15,00 aankoopprijs
- € 2,50 verzendingskosten België

Het boekje kan ook bekomen worden tijdens de zitdagen van de heemkring in de bibliotheek van Londerzeel

Wens je meer informatie, contacteer ons.

 

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

Londerzeel 1830 - 1914 Spoorwegen en Buurtspoorwegen

Louis De Bondt - December 2003 - WD: D/2003/8302/01 - Ontstaan en ontwikkeling van het openbaar vervoer in groot-Londerzeel. De spoorlijnen 53 en 61,  den L, de tram, de stations en hun bewoners. – 90 blz.

Is uitleenbaar in de Bib - Rubriek: 938.1
Zie onder NR: 203/3395-B1 - LOO81009
 

Het boekje kan besteld worden door overschrijving op rek. 438-0132701-22
- € 11,00 aankoopprijs
- € 2,00 verzendingskosten België

Het boekje kan ook bekomen worden tijdens de zitdagen van de heemkring in de bibliotheek van Londerzeel

Wens je meer informatie, contacteer ons.

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

Het Hof van Marselaer

Jozef Verheyden - December 2003 - WD: D/2003/8302/02 - De kleurrijke bewoners van sRijckenhof en hun geburen. – 110 blz.

Is uitleenbaar in de Bib - Rubriek: 938.1
Zie onder NR: 203/3397-B1 - LOO79182

Het boekje kan besteld worden door overschrijving op rek. 438-0132701-22
- € 12,00 aankoopprijs
- € 2,00 verzendingskosten België

Het boekje kan ook bekomen worden tijdens de zitdagen van de heemkring in de bibliotheek van Londerzeel

Wens je meer informatie, contacteer ons.

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

Echt en bijna echt gebeurde verhalen uit Steenhuffel

Louis De Bondt - Mei 2003 - Legendes, niet uitgevoerde projecten, orgels en kosters van de Genovevakerk. – 48 blz.

Is uitleenbaar in de Bib - Rubriek: 938.1
Zie onder NR: 203/2379-B1 - LOO79740

 
Het boekje kan besteld worden door overschrijving op rek. 438-0132701-22
- € 4,00 aankoopprijs
- € 1,50 verzendingskosten België

Het boekje kan ook bekomen worden tijdens de zitdagen van de heemkring in de bibliotheek van Londerzeel

Wens je meer informatie, contacteer ons.

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

Beroerde Tijden in Londerzeel

Louis De Bondt - Mei 2003 - Londerzeel, Malderen en Steenhuffel tijdens de Geuzentijd  en de oorlogen van Louis XIV. – 48 blz.

Is uitleenbaar in de Bib - Rubriek: 938.1
Zie onder NR: 203/2378-B1 - LOO79731
 
Het boekje kan besteld worden door overschrijving op rek. 438-0132701-22
- € 4,00 aankoopprijs
- € 1,50 verzendingskosten België

Het boekje kan ook bekomen worden tijdens de zitdagen van de heemkring in de bibliotheek van Londerzeel

Wens je meer informatie, contacteer ons.

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

De unieke kaarten van Jan Van Acoleyen (1699-1719)
Londerzeel - Malderen - Steenhuffel

De kaarten zijn uitgevoerd in zwart/grijs - wit en niet ingekleurd zoals het voorbeeld van een kaart hiernaast.

Niet meer in voorraad !

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

De Grote Oorlog in de regio Londerzeel

Louis De Bondt & Francis Hallemans - 1999 - WD: D/1999/8302/1. - 470 blz.

Niet meer in voorraad.
Is uitleenbaar in de Bib - Rubriek: 938.1
Zie onder NR: 99/2515-B1 - LOO25816

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

De Kroniek van Londerzeel

Door Marcel Slachmuylders – 1998 - WD: D/1998/8302/1.


Niet meer in voorraad.

« Terug naar Uitgaven

 

 

 

 

 

Vlaamsche Harten, Vlaamsche Tongen

Vlaamse harten, Vlaamse tongen - Roger Aerts – 1996 - ISSN: 0779-7990.


Niet meer in voorraad

« Terug naar Uitgaven